Aabv

Tips for å redusere faren for brann i mobil og lader

LedningerNorske hjem skaffer seg stadig mer og mer elektronikk og det øker også bruken av ladere og trafoer! Mange forskjellige elektriske artikkler kan være en årsak til mange nestenulykker, småbranner og boligbranner.

Vi ønsker derfor å komme med noen tips og råd i den forbindelse:

– Prøv å unngå å lade mobil, PC eller nettbrett mens du sover eller når du ikke er hjemme. Giftige gasser fra apparatene er vel så farlig som flammene. Sover du, er det ikke gitt at du merker faren før det er for sent.

– Ikke lad mobilen i sengen, sofaen eller andre lettantennelige steder. Legg dem på hardt underlag, for eksempel en glassplate, gulvflis eller noe annet som ikke kan ta fyr.

– Lad i nærheten av en røykvarsler.

– Bruk bare ladere fra autoriserte produsenter. Bruk original-ladere og CE-merkede produkter.

– Dra ut laderen når mobilen, nettbrettet eller PC-en din er fulloppladet, eller benytt deg av en fjernstyrt stikkontakt (SmartPlug) som du kan styre med mobilen for å kontrollere og skru av elektrisk utstyr.

– Ved ladere og elektriske apparater, kjenn etter om det er uvanlig varmt, og bytt ut de som er slitt. Pass på at laderen og ledningen er hel. Kast produkter når de går i stykker.

– En tommelfingerregel er at apparat som bruker over 1000 watt ikke skal kobles til med skøteleidning over lang tid. Man kan risikere at dimensjonene ikke er kraftige nok som igjen kan føre til brann. Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader. Pass på at ledningen ikke kommer i klem. Bruk en ledning som er passe lang - unngå ledningskveiler og seriekobling. Husk at skjøteledninger er til midlertidig og begrenset bruk.

Emneord: Elektriske apparat