Som mange har fått med seg blir det forbudt å fyre med fossil olje. I 2020 trer Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ikraft. Dette fører med seg en del krav til slike anlegg, men er du rask kan du utnytte deg av ENOVAS støtteordninger.

Fjerner du oljekaminen og oljetanken i 2018 og samtidig bytter til en av varmekildene ENOVA støtter kan du få økonomisk støtte t.o.m. 2019. Les mer på enova.no.

Les mer om forbudet på regjeringen.no og Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.