Aabv

Ta med reiserøykvarsler på ferie

Røykvarsler ferieTrenden viser at stadig flere nordmenn bytter ut hotellferie med privat leie av leiligheter og bolighus i utlandet. Vi oppfordrer folk til å tenke sikkerhet også når de velger leiebolig.

I et hotell kan man forvente et minimumsnivå av sikkerhet, og der er det også personell du kan kontakte om du ikke føler deg trygg. I det private leiemarkedet kan dette være vanskeligere. Røykvarslere finnes sjelden, og du er i mange tilfeller overlatt til deg selv hvis noe skulle skje.

Ingen skal legge seg å sove uten mulighet til å bli varslet ved brann.

Gode råd når du sjekker inn på hotell

  • Ÿ Orienter deg i rømningsplanen og branninstruksen.
  • Ÿ Oppsøk og gjør deg kjent med rømningsveiene og hvor det finnes slokkeutstyr.
  • Ÿ Reiser du med barn, gjør en avtale om hvordan dere skal opptre ved brann.
  • Ÿ Varsle hvis du finner blokkerte rømningsveier og manglende slokkeutstyr..
  • Ÿ Plasser reiserøykvarsleren høyt i rommet, f.eks. på en hylle.

VI ønsker alle en trygg og sikker ferie :-)

Emneord: Fritid