Aabv

Fraråder å lade el-bilen på vanlig stikkontakt

gratis ledlast electric car 734573 1920 pixabayElbilforeningens siste spørreundersøkelse "Elbilisten 2015" viser at 69 prosent lader elbilen sin via en ordinær husholdningskontakt hjemme.

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter § 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk".

Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB sier de erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

Vi anmoder alle elbil eiere om å ta sikkerheten på alvor og få montert en «hjemmelader».  

Les mer om dette i lenken nedenfor:
DSB - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
DLE - Det Lokale Eltinsyn  

 

 

 

.

Emneord: Elektriske apparat, Sameier/borettslag, Informasjon