Ålesund brannvesen

Trygg hjemme

3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann. Her er ressurser for deg som jobber innen hjemmebasert pleie og omsorg.

Vårt lokale prosjekt er en del av den nasjonale satsingen «Livsviktig samarbeid», som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet står bak. Du kan lese mer om satsingen på livsviktigsamarbeid.no.

Vi oppfordrer også til å følge Ålesund brannvesen i sosiale medier for nyttige oppdateringer og tips om brannsikkerhet: Facebook | Instagram