Ålesund brannvesen

Se opp for Gyda

Ekstremværet "Gyda" treffer oss onsdag og torsdag med flere farevarsler på rødt, oransje og gult nivå. Ta forholdsregler og hold deg oppdatert om situasjonen via varsom.no.

Farevarsler ekstremvær - Klikk for stort bilde

I vårt område er det i skrivende stund rødt farevarsel for ekstremt mye regn, rødt farevarsel for flom og rødt farevarsel for snøskred. I tillegg er det oransje farevarsel for jord-, sørpe og flomskred, og gult farevarsel for kraftige vindkast. Situasjonen kan endre seg, og vi oppfordrer til alle til å holde seg oppdatert via www.varsom.no, værmeldingen og i media.

Ta forholdsregler: Sikre løse gjenstander. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Kjør etter forholdene om du må ut på veien. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Ferdsel i skredterreng frarådes.