Fyrverkeri søknad

Skrevet .

Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse fra Ålesund brannvesen. Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri må være brannvesenet i hende innen 30. april.fyrverkeri

Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Den som vil ha tillatelse til handel med pyroteknisk vare klasse II og III:

Søknaden skal minimum inneholde:

Oppbevaring

Brannvesenet gir tillatelse til oppbevaring av fyrverkeri i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold. DSB gir tillatelse i mengder utover dette. Uten særskilt tillatelse kan følgende mengder (netto eksplosivinnhold) likevel oppbevares:

Mer informasjon

Spørsmål rettes til:

Søknad sendes til:

Fredrik Steffenssen 
Ålesund Brannvesen KF
Mobil: 926 44 317
Kontor: 70 16 32 13
E-post: fredrik.steffenssen@aabv

                

Ålesund Brannvesen KF
Sjømannsvegen 1B
6008 Ålesund
E-post: brannvesenet@aabv.no 

 

 

Linker

Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Eksplosivforskriften


Søknadskjema til handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri)  i Pdf-format


Veiledning til situasjonsplan og plantegning