Aabv

Fyrverkeri søknad

Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse fra Ålesund brannvesen. Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri må være brannvesenet i hende innen 30. april - UTSATT frist til 01.07.2021fyrverkeri

Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Den som vil ha tillatelse til handel med pyroteknisk vare klasse II og III:

 • må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
 • ha firmaattest fra Foretaksregisteret
 • virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis

Søknaden skal minimum inneholde:

 • Søknadsskjema
 • Firmaattest
 • Kursbevis for særskilt utpekt person og evnt. stedfortreder
 • Situasjonsplan som viser målsatt plassering av lagringscontainer og evt. plassering av utvendig salgs bod i forhold til nærliggende bygg
 • Plantegning som viser plassering og organisering av innvendig salgsdisk
 • Risikovurdering av lagring og salg

Oppbevaring

Brannvesenet gir tillatelse til oppbevaring av fyrverkeri i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold. DSB gir tillatelse i mengder utover dette. Uten særskilt tillatelse kan følgende mengder (netto eksplosivinnhold) likevel oppbevares:

 • Generelt inntil 5 kg pyroteknisk vare
 • I perioden 27. - 31. desember tillates oppbevart inntil 10 kg pyroteknisk vare

Mer informasjon

Spørsmål rettes til:

Søknad sendes til:

William Bernt Ekeli
Ålesund Brannvesen KF
E-post: William.bernt.ekeli@aabv.no

                

Ålesund Brannvesen KF
Sjømannsvegen 1B
6008 Ålesund
E-post: brannvesenet@aabv.no 

 

 

Linker

Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Eksplosivforskriften

Veiledning til situasjonsplan og plantegning