Aabv

Hyttefolket slurver med brannsikkerheten.

peis Pixbay freedownloadUndersøkelser viser at hyttefolket slurver med brannsikkerheten. De bekrefter også at de vil bruke hytta mer enn de pleier denne sommeren. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å påse at alt står bra til når det gjelder brannsikkerheten.

-Vi har ikke eksakte tall for hytter i vårt område, men vi vet fra andre steder i landet at det er nær 40 prosent av alle hytter som ikke har fungerende røykvarsler. Det er også over 50 prosent som ikke har slokkeutstyret i orden. Vi håper at hyttefolket i vårt område tar dette på alvor, og sørger for at det ikke er slik her hos oss, sier Sindre Egeness hos Ålesund brannvesen, forebyggende avdeling.

-Det finnes en enkel sjekkliste for å ivareta brannsikkerheten på hytta. Vi anbefaler alle å forholde seg til den. Print den gjerne ut, og heng den opp på hytteveggenJ

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

# Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.

# Ha alltid ekstra batterier i reserve

# Gå aldri fra levende lys

# Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

# Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte

# Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk

# Vær ekstra varsom ved bruk av gass

# Sjekk utstyr og slanger jevnlig

# Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr

# Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

Mer info om brannsikkerhet på hytta, inkl sjekkliste for hytta, finnes her: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/fritid-og-reise/brannsikkerhet-pa-hytta/

Nasjonal hyttekampanje
Brannsikkerhet på hytta er tema i en landsdekkende sommerkampanje i regi av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring. Sommerens viktigste budskap er at alle må påse at de har fungerende røykvarsler, da undersøkelser viser at mange ikke har det. Det lokale brannvesen deltar i kampanjen for å nå hyttefolket i sitt nedslagsfelt. På grunn av pandemien er dette en digital kampanje, med hyppig bruk av sosiale medier, lokale medier og nettsider.

Ålesund brannvesen KF er med i den Nasjonale hyttekampanjen, følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/alesundbrannvesen/  Her finner dere nyttig informasjon gjennom hele året.