Aabv

Årsmelding 2019

rsmelding 2019Året 2019 har for Ålesund brannvesen KF vært et godt, men også et hektisk år.

Vi har med glede og stolthet forvaltet det oppdraget som våre innbyggere har gitt oss - nemlig å skape trygghet i lokalsamfunnet. Vi har løst vårt oppdrag under mottoet «DIN TRYGGHET - VÅRT MÅL». Vi har som mål at ingen skal omkomme i brann i vår kommune. Når vi ikke har mistet liv i branner de siste 7 år, når antall branner i 2019 ligger lagt under landsgjennomsnittet, antall unødige utrykninger ligger fortsatt stabilt, da må vi kunne si at vi langt på vei har nådd våre overordnede mål.

Last ned årsmeldingen 2019 ved å klikke på bilde.