Starter opp igjen med utendørs feiing.

Skrevet .

feiing på takÅlesund Brannvesen KF har valgt å iverksette feiing av skorsteiner i Ålesund kommune, men med visse begrensninger pga. pågående pandemi.

Vi er opptatt av å ivareta egen og andres helse når vi utfører arbeidet, og for å unngå eksponering og spredning av eventuell smitte, setter vi kun i gang med følgende: