Aabv

Starter opp igjen med utendørs feiing.

feiing på takÅlesund Brannvesen KF har valgt å iverksette feiing av skorsteiner i Ålesund kommune, men med visse begrensninger pga. pågående pandemi.

Vi er opptatt av å ivareta egen og andres helse når vi utfører arbeidet, og for å unngå eksponering og spredning av eventuell smitte, setter vi kun i gang med følgende:

  • Det vil kun bli utført feiing av skorsteiner fra tak.
  •  Det blir ikke tømt sotluker.
  • Det blir ikke utført feiing av røykrør.
  • Vi ønsker minimal publikumskontakt (for å unngå å være en smittefare for oss selv, og for deg)
  • Når Korona-perioden er over, så kan Ålesund Brannvesen KF. Seksjon feiing og tilsyn kontaktes for å få feid skorsteiner fra loft (feieluke) tømme sotluke, og for å få feid røykrør.