Aabv

Nye brannbiler

Nye biler 2020 HaramÅlesund brannvesen KF har i dag mottatt tre nye brannbiler til Steinshamn, Vatne og Brattvåg. Bilene er levert av Egenes Brannteknikk AS.

Bilene som skal skiftes ut er fra tidlig 90 tall, og denne fornyingen vil gi en betydelig forbedring av beredskapen, med økt driftssikkerhet og verktøy man ikke har hatt tilgang på tidligere. Med nye biler, og nytt verktøy som medfølger får mannskapene mulighet til å løse de oppdragene de kan komme bort i. Vi har høyt fokus på hms- og at alle mannskapene skal ha den samme tilgangen på verktøy, og verneutstyr.

For Ålesund brannvesen KF er det viktig at mannskapene har gode verktøy og forsvarlige kjøretøy for å gjøre den viktige jobben som deltidsbrannvesenet skal ivareta i distriktet vårt.

Gjennom kommunereformprosjektet har vi kartlagt både materiell, tilstand, kompetanse og behov. Å styrke deltidsbrannvesenet med 5 nye biler samsvarer veldig godt med de planer og ambisjoner vi har for å øke håndteringsevne i distriktet. Vi har sett på helheten, geografien og behovet for å ha en god beredskap når fastlandsforbindelsen Nordøyvegen er ferdig, og vi får muligheten til å styrke beredskapen ved å hjelpe hverandre når noe skjer på naboøyene.

Investeringene i disse bilene var vedtatt av kommunestyret i tidligere Sandøy og  Haram kommuner.