Aabv

Tiltak på brannstasjonen pga. Pandemi

Viktig meldingVi må alle gjere det vi kan for å hindre smitte. Difor stenger vi brannstasjonane for besøkande. Vi vil òg avgrense oppdrag for andre etatar. Berre livreddande oppdrag vil bli utført ved sidan av ordinære brannoppdrag.

I dag ble ytterlige tiltak satt i verk, for å redusere smittespredningen blant våre ansatte,men også de vi er i kontakt med.

Besøkende vil oppleve dette slik:
• vi vil ikkje motta besøk av publikum på våre brannstasjonar.
• vi vil ikkje gå tilsyn og feiing i boliger.
• andre typar tilsyn vil bli redusert etter vurdering.
• større møter, seminar og kurs blir avlyst.
• vår kursavdeling avlys pålangde kurs - påmeldte deltakarar vil få melding.
• berre livreddande oppdrag i tillegg til ordinær brannoppdrag blir utført.

Følg med på Ålesund kommunes nettside  og Folkehelseinstituttet for meir informasjon om utviklinga av pandemien.