Aabv

Menn topper brannstatistikken

Røykvarslerens dag 2019"Menn topper brannstatistikken" denne statistikken informerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om i dag. Siden år 2000 har 1079 personer omkommet i brann i Norge, men aldri før har kjønnsfordelingen vært så skjev som nå.
Menn har dessverre toppet dødsbrannstatistikken i mange år, men aldri så voldsomt som i år, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Hittil i år har 30 personer omkommer i brann. 25 av disse er menn. Lyspunktet i denne dystre statistikken er at jevnt over går antall brannomkomne ned. Ser vi på tallene for de siste 20 årene, går det heldigvis riktig vei, takket være et målrettet samarbeid mellom brann- og redningsvesenet, el-bransjen, forsikringsbransjen og myndighetene, sier Daae.

Tallene hun viser til er fra de siste 20 års brannstatistikk. Fra år 2000 til 2009 omkom i gjennomsnitt 64 personer årlig. Fra 2010 og frem til det gjenstår en måned av 2019, har det i snitt omkommet 43 personer årlig i brann. Det blir 21 menneskeliv spart hvert eneste år – i ti år.  

 

Skift røykvarslerbatteri

Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet i hverdagen, men som statistikken viser er det menn som har mest å gå på. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Vi ønsker alle ei fin og brannsikker førjulstid.