Aabv

Brannforebyggende kurs - brannvernleder

Forebyggende kurs 300919I dag startet brannforebyggende kurs - "Brannvernlederkurs". Det er gledelig at så mange som 23 personer møtte til kurs i dag.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet.

Dette kurset har til hensikt å gi byggeiers brannvernansvarlig og brukers brannvernansvarlig den nødvendige innsikt i brannforebygging, og ansvar ved forebyggende brannvern. Kurset har fokus på å utvikle holdinger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Vi ønsker alle to lærerike dager her på brannstasjonen.