Aabv

Nordisk brannbefals studiedager 2019

NBLFNorsk brannbefals Landsforbund og Møre og Romsdal brannbefalslag skal arrangere "Nordisk brannbefals studiedager" her i Ålesund den 30 september til 03.oktober 2019, med Ålesund brannvesen KF som vertsbrannvesen. 

Nordiske Brannbefals studiedager ble første gang arrangert i Sverige i 2010, og har siden vært gjennomført årlig. I år er altså arrangementet lagt til Norge og Møre og Romsdal. Tre til fire brannbefal fra hvert av de nordiske landene deltar på arrangementet.

Studiedagene er tenkt å gi inspirasjon for brannbefal i Norden, hvor deltagerne kan ta med seg ideer og inspirasjon fra de andre Nordiske landene. Det vil bli tema som favner både forebyggende og beredskap og i tillegg legges det inn besøk hos noen av våre lokale virksomheter i regionen.

Nærmere informasjon og påmelding vil bli lagt ut på NBFL sin hjemmeside. Vi ønsker alle velkommen til Ålesund.