Aabv

Bistand til IUA Innladet i Sjåk/Lom

IUA aksjon 2018IUA Sunnmøre har fått henvendelse om bistand i forbindelse med oppsamling av Glasopor(Isolasjon) i Vågåvatnet. Dette var ferdigvarer som ble ført nedover av vannmassene i forbindelse med flommen i helgen.

Det er anslått til ca 20.000 m3 som ble ført bort og mye er kommet ut i Vågåvatnet. IUA Sunnmøre stiller med 800 meter havnelenser fra 4 depot og båtmatriell. Det er personell fra Stranda, Ørsta, Herøy og Ålesund som har mobilisert og reist nedover for å bistå, totalt 7 mann.

Les mer om dette her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Miljo-og-klima/Forurensning/store-mengder-glasopor-pa-avveie-fra-glasitt-as/