Aabv

Bare for 3. kvartal rykket Ålesund brannvesen ut til hele 113 unødige alarmer

3.kvartal 2018En unødig eller falsk alarm er en alarm hvor andre faktorer enn brann eller røyk har utløst alarmen. Dusjing, bygningsarbeid eller mat-os er eksempler på triggere som kan utløse en brannalarm. Grunnen kan være at man bruker feil type detektor eller at detektoren er feilplassert. 

Hver eneste dag kjører vi ut på hendelser som viser seg å være unødige. Det kan være til private boliger, institusjoner og industribygg. Vi må ta hver eneste brannalarm på alvor. Disse unødige alarmene er tid- og ressurskrevende for brannvesenet. Vi opplever at unødige alarmer i et bygg kan gjøre at brukerne av bygget evakuerer tregt eller kanskje ikke i det hele tatt. De mister rett og slett respekten for brannalarmen.

Hittil i år har Ålesund brannvesen rykket ut til hele 349 automatiske brannalarmer, og bare for 3.kvartal kjørte vi ut på totalt 113 automatiske brannalarmer. Dette antallet kan og bør bli redusert og vi ber huseiere ta ansvar.

Tiltak for å unngå unødige brannalarmer

 • Skift til en bedre detektortype
 • Endre plassering av detektoren
 • Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren
 • Montere mulighet for avstilling i leiligheten
 • Oppgrader eller skift brannalarmanlegget
 • Juster detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)

Er du huseier?

 • Skaff deg kunnskap om hvordan brannalarmanlegget fungerer, og utpek en ansvarlig for anlegget
 • Gjennomfør selv hyppig ettersyn av brannalarmanlegget 
 • Kontakt kontrollfirma som kan gjennomføre årlige kontroller og rette feil på anlegget dersom det skulle oppstå 
 • Sørg for at brukerne av bygget får opplæring på brannalarmanlegget 

Er du leietaker eller bruker av et bygg?

 • Start kjøkkenavtrekket før matlaging
 • Rengjør avtrekksfilter jevnlig
 • Meld fra til huseier om det er feil på brannalarmanlegget

Ta alltid brannalarmen på alvor!