Aabv

Karriere i brannvesenet

BEREDSKAPS PERSONELL

Jobben i beredskap er utfordrende og variert. Du møter utfordringer daglig innen mange yrkesfag og det er viktig for oss at våre ansatte er allsidige og kunnskapsrike i på mange områder. Derfor er vi opptatt av at våre ansatte helst skal ha et fagbrev innen fagfeltene, elektro, tømrer, bygg og anlegg eller andre lignende praktiske fagfelt.

I dag får du utdanning som brannkonstabel via arbeidsgiver hos Norges brannskole, om noen år vil det bli opprettet en ny utdanning for brannkonstabel som vil ha en lignende form som politiskolen.

De vanligste arbeidsoppgavene for en brannkonstabel er:

 • Røykdykking for å slokke branner inne i hus
 • Vanndykking for å redde eller søke etter personer som har druknet.
 • Førstehjelp og frigjøring av personer ved trafikkulykker.
 • Tauredning for å bistå personer i utsatt terreng.
 • Sikring av skadested
 • Og masse annet…

For å være kvalifisert til jobb hos oss bør du inne ha flere av disse kvalifikasjonene:

 • Relevant fagbrev.
 • 2 års arbeidserfaring etter endt utdannelse.
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år.
 • Tilfredsstillende politiattest.
 • Svømmedyktig
 • Norsk skriftlig og muntlig.
 • God helse
 • God fysikk

                kjem                       

FOREBYGGENDE PERSONELL

Beredskap er et viktig fagfelt når krisen først har inntruffet, men brannvesenets kanskje viktigste oppgave er det forebyggende arbeidet. Å sørge for at det ikke begynner å brenne.

Forebyggende avdeling er delt i to en avdeling for feiing og tilsyn og en avdeling for tilsyn.

Tilsyn har oppgaven med å forebygge brann. Arbeidsoppgavene som er tilknyttet avdelingen er mangfoldige og går fra publikumskontakt med undervisning og kontakt med det som kalles risikoutsatte grupper, uttalelser i byggesaker for kommunen og gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt for å nevne noe.

Avdelingen har et stort behov for å ha bred kompetanse og vi ønsker oss sammfunnsvitere, jurister, branningeniører, byggingeniører, risikoeksperter, lærer og mange flere yrkesgrupper. Så her er muligheten til jobb mange, arbeidshverdagen er variert og behovet for dyktige medarbeidere er stort.

brannvarslerens dag

FEIER

Feiere har svennebrev i feierfaget som er innenfor videregående opplæring.

En feier utfører tilsyn/branntekniske inspeksjoner, feier piper, røykkanaler, ildsteder, justerer og måler fyringsanlegg og åpne ildsteder.

Lærling
Du må gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder.

Svennebrev
Etter tre år som lærling, er man klar for å ta svenneprøven. En svenneprøve er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom og en dokumentasjonsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet. En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som gjøres under prøven, som varer i inntil 35 timer.

Veien videre
Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Et fem ukers kurs på Norges brannskole kvalifiserer en feiersvenn også for arbeid ved brannvesenets tilsynsseksjon.

feiier i stige

Her kan du laste ned vår brosjyre pdf"Jobb i brannvesenet?"

Les mer om Den nye fagskolen på DSB sine nettsider her. "Arbeidet med den nye fagskolen er startet." og "Ny utdanningsmodell Brann og redningsvesen"