Aabv

Befaring på campingplasser

Volsdalen camping 2018Forebyggende avdeling  gjennomførte mandag og tirsdag denne uka,  en befaring på de aller fleste campingplassene i kommunene: Ålesund, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal (Valldal).

Her hadde vi fokus på informasjon til eier og besøkende, og det ble delt ut brosjyre med brannforebyggende info.
I følge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skal det være minst 3 meter mellom campingvogner og bobiler, men det er viktig å påpeke at det er campingplassen selv som bestemmer avstand. Eks. er det på flere campingplasser i Valldal, beskrevet at avstanden skal være 4 meter.

De aller fleste eiere av campingplassene har laget en plan for plassering av campingvogner og bobiler, og er flink til å overholde dette. Det er viktig at eier prioriterer å informere om dette, og at det foretas kontroll på kvelden, slik at en sikrer at avstandene er riktig.
Vi informerte også om at folk må sjekke om røykvarsleren (påbudt) virker (etter kanskje flere uker/mnd borte fra hytta/vogna).

Tips: Sjekk alltid om røykvarsler virker, når du kommer til hytta/vogna. For de som bruker gass, er det også viktig å sjekke at gassmåler er i orden. Det skal også være fastmontert slokkeutstyr lett tilgjengelig.

Ellers hadde vi fokus på dette med bruk av åpen ild, på grunn av det er svært tørt i gress/vegitasjonen. Flere campingplasser hadde innført forbud mot bruk av engangsgrill og kulegrill (kull), og at det bare var lov å bruke gassgrill. Det er viktig at alle, både eier og gjester har fokus på brannsikkerhet.

Ønsker alle en fortsatt fin ferie på norske campingplasser.

Emneord: Fritid