Aabv

Nå må du ha røykvarsler i hver etasje

redigert gråttFra 1. januar må du ha røykvarsler i hver etasje. Vi anbefaler i tillegg at du seriekobler røykvarslerne dine.

Har du flere etasjer, skal du nå ha minimum én røykvarsler per etasje. Den nye forskriften om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016 krever at alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle dører er lukket. Med oppholdsrom i én del av huset, og soverom i en annen del, kan det være at du må ha enda flere røykvarslere i boligen.

Koble varslerne sammen

Har du en bolig med flere etasjer eller mange rom bør du i tillegg seriekoble røykvarslerne. Disse virker slik at når en røykvarsler piper et sted, så piper alle røykvarslerne samtidig. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere.

Emneord: Elektriske apparat