Ålesund brannvesen

Brannforebyggende kurs - Brannvernleder

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i gjeldende forskrift, og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Tidspunkt
Tirsdag 20.06.2023 09.00 - onsdag 21.06.2023 16.00
Sted
Hovedbrannstasjonen i Ålesund

Kurset er tilpasset kravene i gjeldende forskrift, og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Eier av bygg er ansvarlig for at dette tilfredsstiller gjeldene krav iht. brannsikkerhet, men ny forskrift gir også brannvesenet hjemmel for å gi pålegg direkte til den som har bruksrett til et lokale.

Formål:
Kursets hensikt er å gi eiers brannvernansvarlig og brukers brannvernansvarlig den nødvendige innsikt om brannforebygging, og ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Lover og forskrifter
 • Ansvar
 • Internkontroll
 • Dokumentasjon
 • Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
 • Aktive og passive brannsikringstiltak
 • Innføring i slukkemidler
 • Brannteori
   

Kurset gjennomføres på Ålesund hovedbrannstasjon, Sjømannsvegen 1B.

 Varighet:

 • 2 dager
 • Oppstart kl. 0900 begge dager
   

Pris:
5000 kr pr. deltaker.  Kaffe/te + lunsj er inkludert i kurspris.

Meld deg på