Ålesund brannvesen

Kurs i varmt arbeid

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. 

Dato
22. september 2022
Tid
9:00 - 16:00
Sted
Hovedbrannstasjonen i Ålesund

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brann og brannslukking
  • Valg av slukkemidler
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid


Kurset avholdes fra kl. 09.00 - 16.00, og avsluttes med et teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.

Prisen på kurset er totalt kr. 2.200,- pr deltaker, og inkluderer kurshefte, lunsj, slukkeøvelse og sertifikat fra Norsk Brannvernforening.

Meld deg på