Aabv

Stasjoner og utstyr

Stasjoner

Ålesund brannvesen KF har to stasjoner:

 • Hovedstasjonen på Volsdalsberga (1978)
 • Spjelkavik brannstasjon (1966)
Ålesund brannstasjon spjelkavik stasjon

 

Utstyr

Ålesund brannvesen KF håndterer i dag mange typer hendelser i tillegg til tradisjonell brann- og slokke hendelser.

Brann- og redning på fartøy ved landbrann og redning

 • 2 stk moderne skjærslokkerenheter spesielt velgnet for brann i skip.Slokking gjennom stålekontruksjoner som f.eks. dørk, dobbel skrog,skott,ventilasjon samt nedkjøling av rom med vanndamp - 90 m aksjonsradius.
 • 2 stk høyderedskapet for evakuering eller brannslokking/kjøling på fartøy ved kai
 • Skumaggregat

Mann over bord/drukningdykkerbil

 • Redningsbåt og Dykkerbil
 • Redningsdykking i sjø, elveredning og dykking under isforhold.
 • Samarbeid med ambulansehelikopter i Ålesund, redningsskøytene,
  losskøytene og 330-skvadronen. 

 

tung redning

Tung redning

 • Frigjørings- og stabilitetsverktøy for både enkle og kompliserte ulykker
 • Løfteputer
 • Lysaggregater
 • Utstyrskasser for båt- eller helikoptertransport 

 IUA - Forurensing/oljeutslippoljevern

 • IUA-beredskap
 • Mannskap med kompetanse på alle nivå
 • Sjøbasert materiell
 • Strandsanering
 • Kystverkets hoveddepot i Ålesund

RVR - Restverdiredningbilde RVR bilen

 • Akutt skadebegrensing og sikring
 • Lensing, vannsuging og avfukting i innredning og tekniske rom mm.
 • Røykventilering etter brann
 • Sikring etter naturskade