Aabv

Kontakt oss

Ta kontakt

 Besøk oss

Faktura-adresse

  • Telefon: 70 16 32 00 (sentralbord Volsdalsberga)
  • Telefon: 70 16 32 45 / 409 05 136 Spjelkavik brannstasjon
  • E-post:
  • Post: Ålesund brannvesen KF, Sjømannsveien 1B, 6008 Ålesund
  • Ålesund brannstasjon, Sjømannsveien 1B.
  • Spjelkavik brannstasjon, Gøtevegen 5.

Ålesund Brannvesen KF, Ålesund kommunes fakturamottak,
Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Org.nr. 987 780 657

Vi mottar gjerne EHF og også faktura på e-post
 

Ansatte

Administrasjon

   
Geir Thorsen - Brannsjef
Tlf.: 70 16 32 10 / 905 48 289
E-post:

Johnny Stølen - Varabrannsjef
Tlf.: 70 16 32 24 / 915 12 225
E-post: 

Kim-Andrè Breivik - Avdelingsleder Stab
Tlf.: 70 16 32 48 / 977 66 771
E-post:

Else Bruland - Seksjonsleder Administrasjon
Budsjett, regnskap
Tlf.: 70 16 32 34
E-post:

Marita Haram - Konsulent
Sentralbord, arkiv
Tlf: 70 16 32 35
E-post:

Harriet Slotsvik- Konsulent
Faktura, HMS, Sosiale medier
Tlf: 70 16 32 33
E-post: 

Drift og Logistikk

   

Vidar Bakke - Seksjonsleder Drift og logistikk
Tlf.: 70 16 32 16 / 977 33 177
E-post:

Odd-Arne Pedersen - Materialforvalter Drift og logistikk
Tlf. 70 16 32 37 / 922 64 218
E-post:
 

Kurs

   

Bjørn Rasdal - Seksjonsleder kurs
Tlf: 70 16 32 40 / 918 71 436
E-post:  

Joakim Hansen
Tlf: 70 16 32 41 / 913 101 86
E-post:

Aleksander Abbedissen - Kursinstruktør
Tlf 70 16 32 14 / 99 57 00 87
E-post:

Beredskap

   
Arne Sigurd Hansen - Avdelingsleder beredskap
Tlf.: 70 16 32 20 / 976 16 056
E-post: 

Gisle Skrede - Seksjonsleder beredskap heltid
Tlf.: 70 16 32 47 / 911 33 199
E-post:  

Aleksander Gill - Seksjonsleder beredskap deltid
Tlf: 70 16 32 15 / 970 76 097
E-post: 

Tilsyn  - Forebyggende 

   

Sindre Egeness - Avdelingsleder forebyggende 
Tlf: 70 16 32 23 / 906 77 558
E-post:  

Øystein Bjørkavåg - Seksjonsleder forebyggende
Tlf.: 70 16 32 19 / 480 18 929
E-post:  

Fredrik Steffenssen - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 13 / 926 44 317
E-post:

William Bernt Ekeli - Branningeniør
Tlf.: 70 16 32 12 / 94 52 53 10
E-post:

Agnete Topp - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 38 / 415 59 56 64
E-post:  

 

Arnold Rørstad - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 09 / 905 77 715
E-post: 

Jens Arne Hovland - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 06 / 926 20 320
E-post:
 

Feiing og tilsyn

   

Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen - Seksjonsleder feiing
Tlf: 70 16 32 50 / 970 93 135
E-post:  

   

Akutt forurensing/ Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA) / Restverdiredning (RVR)

Ole Jonny Flydal - Leder miljøberedskap 
Tlf.:70 16 32 17 / 900 14 440 
E-post: