Aabv

Kontakt oss

Ta kontakt

 Besøk oss

Faktura-adresse

  • Telefon: 70 16 32 00 (sentralbord Volsdalsberga)
  • Telefon: 70 16 32 45 / 409 05 136 Spjelkavik brannstasjon
  • E-post: brannvesenet@alesund.kommune.no
  • Post: Ålesund brannvesen KF, Sjømannsveien 1B, 6008 Ålesund
  • Ålesund brannstasjon, Sjømannsveien 1B.
  • Spjelkavik brannstasjon, Gøtevegen 5.

Ålesund Brannvesen KF, Ålesund kommunes fakturamottak,
Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Org.nr. 987 780 657

Vi mottar gjerne EHF og også faktura på e-post
 

Ansatte

Administrasjon

   
Geir Thorsen - Brannsjef
Tlf.: 70 16 32 10 / 905 48 289
E-post: geir.thorsen@alesund.kommune.no

Johnny Stølen - Varabrannsjef
Tlf.: 70 16 32 24 / 915 12 225
E-post: johnny.stolen@alesund.kommune.no

Kim-Andrè Breivik - Avdelingsleder Stab
Tlf.: 70 16 32 48 / 977 66 771
E-post: kim.andre.breivik@alesund.kommune.no

Else Bruland - Seksjonsleder Administrasjon
Budsjett, regnskap
Tlf.: 70 16 32 34
E-post: else.bruland@alesund.kommune.no

Marita Haram - Konsulent
Sentralbord, arkiv
Tlf: 70 16 32 35
E-post: Marita.H@alesund.kommune.no

Harriet Slotsvik- Konsulent
Faktura, HMS, Sosiale medier
Tlf: 70 16 32 33
E-post: harriet.slotsvik@alesund.kommune.no

Drift og Logistikk

   

Vidar Bakke - Seksjonsleder Drift og logistikk
Tlf.: 70 16 32 16 / 977 33 177
E-post: vidar.bakke@alesund.kommune.no

Odd-Arne Pedersen - Materialforvalter Drift og logistikk
Tlf. 70 16 32 37 / 922 64 218
E-post: odd-arne.pedersen@alesund.kommune.no
 

Kurs

   

Bjørn Rasdal - Seksjonsleder kurs
Tlf: 70 16 32 40 / 918 71 436
E-post:  Bjorn.Harald.Rasdal@alesund.kommune.no

Joakim Hansen
Tlf: 70 16 32 41 / 913 101 86
E-post: Joakim.hansen@alesund.kommune.no

Aleksander Abbedissen - Kursinstruktør
Tlf 70 16 32 14 / 99 57 00 87
E-post: aleksander.abbedissen@alesund.kommune.no

Tilsyn  - Forebyggende 

   

Sindre Egeness - Avdelingsleder forebyggende 
Tlf: 70 16 32 23 / 906 77 558
E-post: sindre.egeness@alesund.kommune.no 

Øystein Bjørkavåg - Seksjonsleder forebyggende
Tlf.: 70 16 32 19 / 480 18 929
E-post:  objo@alesund.kommune.no

Fredrik Steffenssen - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 13 / 926 44 317
E-post: fredrik.steffenssen@alesund.kommune.no

William Bernt Ekeli - Branningeniør
Tlf.: 70 16 32 12 / 94 52 53 10
E-post: William.bernt.ekeli@alesund.kommune.no

Agnete Topp - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 38 / 415 59 56 64
E-post: agnete.topp@alesund.kommune.no 

 

Arnold Rørstad - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 09 / 905 77 715
E-post:arnold.rorstad@alesund.kommune.no 

Jens Arne Hovland - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 06 / 926 20 320
E-post: jens.arne.hovland@alesund.kommune.no
 

Feiing og tilsyn

   

Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen - Seksjonsleder feiing
Tlf: 70 16 32 50 / 970 93 135
E-post:  Bjorn.Eivind.Haagensen@alesund.kommune.no

   

Akutt forurensing/ Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA) / Restverdiredning (RVR)

Ole Jonny Flydal - Leder miljøberedskap 
Tlf.:70 16 32 17 / 900 14 440 
E-post: ole.j.flydal@alesund.kommune.no

 

Beredskap 

    Arne Sigurd Hansen - Avdelingsleder beredskap
Tlf.: 70 16 32 20 / 976 16 056
E-post: arne.sigurd.hansen@alesund.kommune.no

Gisle Skrede - Seksjonsleder beredskap heltid
Tlf.: 70 16 32 47 / 911 33 199
E-post: gisle.skrede@alesund.kommune.no 

 

Aleksander Gill - Seksjonsleder beredskap deltid
Tlf: 70 16 32 15 / 970 76 097
E-post: aleksander.gill@alesund.kommune.no

 

Deltidsstasjoner - beredskap

Kontaktpersoner

Sjøholt stasjon Kjell Arve Lid  - tlf. 913 69 338
Skodje stasjon Trond Vidar Vik - tlf. 468 16 026
Valderøy stasjon Kurt Molnes tlf. 957 63 883
Godøy stasjon Øyvind Antonsen tlf.995 09 816
Langevåg stasjon Kjartan Molvær tlf. 918 12 474
Brattvåg stasjon Per Martin Leinan tlf. 909 94 762
Fjørtoft stasjon Tore Fjørtoft tlf. 905 26 652
Lepsøy stasjon Øyvind Kjerstad tlf. 414 21 159
Longva stasjon Øystein Bergheim tlf. 901 40 909
Søvik stasjon Tore Ivan Søvik tlf. 906 10 526
Vatne stasjon Tor Inge Hagset tlf. 480 90 187
Haramsøy stasjon Per Jarle Fjørtoft tlf. 995 87 677
Steinshamn stasjon Jørgen Ask Bakke tlf. 906 07 475