Aabv

St.hansbål

2010 06 StHans feiring 6I Ålesund kommune skal St.Hans bål meldes inn til brannvesenet. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krever ingen behandling. Dersom brannvesenet har behov for ytterligere informasjon tar vi kontakt.

Dette gjøres på meldingskjema innen 20.06.2019

Les meldingsskjemaet nøye og huske ved bålbrenning må alminnelige aktsomhetsregler utøves, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens § 5.

Gode råd for bygging og brenning av St. Hans bål

  • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale (100 meter).
  • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
  • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
  • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
  • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
  • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til St. Hans-bålet.
  • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket. 

Ålesund brannvesen ønsker alle en trygg og fin St. Hans feiring.

Emneord: Bål og grilling