Aabv

Feiing

Feiing av skorstein reduserer faren for brann og sørger for god trekk. Dette er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. Feiing skal gjøres ved behov eller minimum hvert 4. år.

Mona

Dette gjelder alle røykkanaler for oppvarming i bygninger eller rom. Hvor ofte det må feies vurderes av feieren ut i fra mengde sot i pipeløpet.

Varsel om feiing

Du vil få lapp i postkassen eller på døra noen dager før feieren kommer. Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme ved varslet feiing, må du snarest ta kontakt for å avtale ny tid her:

 • Direkte til feier via telefonnummer som står på varsellappen du har fått.
 • Brannvesenets sentralbord på tlf. 70 16 32 00
 • På mail til:

Før feieren kommer

 • Steng trekk og spjeld.
 • Steng oljekaminer og fyrkjeler
 • Finn fram husstige og sjekk at denne er i orden.
 • Skal det feies fra loft eller kjeller må feierluker være lett tilgjengelig og ha god belysning.
 • Varsle evt. Leieboere.
 • Hunder må settes i bånd.
Stiger_div047a.jpg
takbro_bilde3.jpg

Takstige

Det er huseiers ansvar å sørge for at takstigen er i forsvarlig tilstand. Huseier skal skaffe og holde takstigen i god stand, dette gjelder også annet utstyr for feieren.

  Takstigen må:

 • Være festet til bærende konstruksjon
 • Være av varlig materiale og typegodkjent
 • Ha utstigning til skorstein.  Er ikke dette mulig må det monteres gangbro/plattform.
 • Er høyden på skorstein over 1,2 meter må feieplattform/feieluke brukes.
 • Er høyden på veggen over 5 meter, må sklisikring monteres. Den monters til siden for fotenden på takstigen.

Mer informasjon

Kontakt

Kontaktinformasjon for feieren.

 

Emneord: Feiing