Aabv

Nytt ildsted

Monterer du nytt ildsted må du melde fra til Ålesund brannvesen.

Bytter du ut ovnen, eller setter inn ny, er det krav om at ovnen skal være renhetsbrennende. Klerbersten- og kakkelovner produsert før 1940 er unntatt utslippskravet.

Montering av nytt ildsted er meldepliktig til brannvesenet i den kommunen ildstedet monteres. Monteres ildstedet i Ålesund kommune kan du melde fra digitalt om nytt/endring på fyringsanlegg.

Montering av ildsted

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted. Brannvesenet anbefaler å bruke en kvalifisert fagmann, slik at du kan være trygg på at ildstedet oppfyller sikkerhetskrav som skal hindre brann. Følgende krav man må ta høyde for ved montering av ildsted:

  • Følg monteringsanvisningen. Den har viktige sikkerhetskrav som må følges.
  • Generelle ildstedsregler gjelder, om ikke annet står i monteringsanvisningen.
  • Skorstein skal dimensjoners i forhold til ildstedet.
  • Nye ildsteder skal være godkjent av akkreditert selskap (f eks Sintef).

Kontakt

Kontaktinformasjon for feieren.