Aabv

Tilsyn av fyringsanlegg

Feieren gjennomfører tilsyn av fyringsanlegg i din bolig. Tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal gjennomføres minimum hvert fjerde år.

Tilsynet omfatter innvendig kontroll av fyringsanlegget (ildsted og skorstein). Feieren vurderer visuelt om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Verken skorstein eller ildsteder skal ha sprekker eller andre avvik (feil og mangler) som kan ha betydning for brannsikkerheten og funksjonen ved bruk.
 
Tilsynet av fyringsanlegget omfatter:
  • Om ildsted, røykkanal, skorstein og matesystemet for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.
  • Om anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

Informasjon om brannsikring

Ved tilsyn kan feieren også hjelpe med sjekk av røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsveier. Hvordan du best kan sikre boligen mot brann, og spørsmål om fyring i ovn, er også spørsmål feieren som fagmann kan svare på.

Varsel om tilsyn

Før et tilsyn vil du bli varslet med lapp i postkassen. Dersom den tildelte datoen ikke passer, må du selv kontakte feieren for ny avtale.

Før tilsyn

Før tilsyn gjennomføres må eier sørge for at feieren har tilstrekkelig adkomst. Hele fyringsanlegget (ildsted og skorstein) skal være lett tilgjengelig slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte.

Etter tilsyn

Etter gjennomført tilsyn vil huseier motta en tilsynsrapport som blir skrevet på stedet. Dersom tilsynet resulterer i fyringsforbud, vil det bli gitt muntlig informasjon om dette under tilsynet. Vedtak om fyringsforbud sendes til eier av bygget/boligen pr. brev eller e-post.

Lovhjemmel

Tilsynet er gjennomført i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr 20. § 11 første ledd bokstav h. Kravene til fyringsanlegg er nedfelt i Brann og eksplosjonsvernloven § 6 og Forebyggendeforskriften Kap. 2.