Aabv
  • Hjem

Håndtering av brannfarlig væske

Bil oppsamlingsplassPå bakgrunn av flere uhell og ulykker med farlig stoff hos biloppsamlere, ønsker DSB å minne bransjen om farene ved håndtering av brannfarlige væsker som for eksempel bensin.

Les mer på Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap DSB's faktaark