Aabv

Ledige deltidsstillingar som brannkonstabel/ røykdykkar

brann mannÅlesund brannvesen har 4-6 ledige deltidsstillingar som brannkonstabel/ røykdykkar på deltidsstasjonane.

  • Longva brannstasjon.
  • Søvik brannstasjon.
  • Brattvåg brannstasjon.

Søkjarar må ha avklart sitt høve til vernepliktsverket/ førstegongsteneste. Før tilsetjing blir aktuelle kandidatar sendt til bedriftshelsetenesta for ei målretta helseundersøking og det må kunne dokumenterast plettfri vandel gjennom politiattest. Aktuelle kandidatar må i tillegg gjennomføre fysisk test m.m før tilsetjing. 

Søk på stillingane her: Brannkonstabel/Røykdykkar Deltid

For meir informasjon ta kontakt med Seksjonsleiar beredskap deltid,
Aleksander Gill,  tlf. 97076097 

Søknadsfrist: 16.08.2020