Aabv

Forbudet mot åpen ild oppheves!

Baalforbud illustrasjon webDet har vært mye regn de siste dagene og på bakgrunn av dette og redusert skogbranninndeks så opphever Ålesund brannvesen KF forbudet om åpen ild fra torsdag 2. mai kl. 08.00 i kommunene Giske, Haram og Ålesund.  

Husk: At det generelle bålforbudet fortsatt gjelder i perioden 15. april til 15. september.

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Les mer utfyllende her samlenyhet om det generelle forbudet.
L
es også: Dette bør du vite før du tenner bål

 

Emneord: Bål og grilling