Aabv

Overvåker olje i sjøen

oljesøl i Aspevågen 16.07.18Funn av olje i sjøen ved Kleivane i Aspevågen blir overvåket av både Ålesund brannvesen og Kystverkets overvåkningsfly. Onsdag 18. juli tas det prøver av oljen som sendes til Sintef for testing. 

Det ble før helga varslet om oljesøl i sjøen ved Kleivane i Aspevågen. Det er små mengder oljesøl og det skal ikke utgjøre noen fare for fugle- eller annet dyreliv. Kystverkets overvåkningsfly er varslet og vil bidra med overvåkning av oljesølet, i tillegg til at Ålesund brannvesen kontrollerer området annenhver dag.

Markert med blåse
Området for oljesølet er markert i sjøen med ei blåse. Det er foreløpig uklart om det stammer fra båtvraket Iris fra 1945. Brannvesenet og Kystverket vil vurdere å bruke dykkere eller miniutbåt for å gjøre videre undersøkelser i området.

Tett samarbeid i aksjonen
Tirsdag 17. juli hadde Fylkesmannen, Kystverket, Ålesund brannvesen og Ålesund kommune telefonmøte for å planlegge aksjonen og overvåkningen av oljeutsleppet. Når prøvesvarene for oljen kommer vil det bli vurdert hva neste steg i aksjonen blir.