Aabv

Årsmelding 2017

RSMELDING 2017 Året 2017 har for Ålesund brannvesen KF vært et godt år, og vi har med glede og stolthet forvaltet det oppdraget som våre innbyggere har gitt oss - nemlig å skape trygghet i lokalsamfunnet. Vi har løst vårt oppdrag under mottoet «Din trygghet vårt mål».

I 2017 har vi rykket ut til totalt 1158 hendelser noe som er en økning på 11,24 % fra 2016. Andelen automatiske alarmer utgjør 51 % av alle hendelsene. Størst økning i % har vi på helseoppdrag og antall trafikkulykker. Totalt hadde vi 29 branner, men heldligvis ingen dødsbranner.

Last ned årsmeldingen 2017 ved å klikke på bilde.