Aabv

Øvd på frigjøring av fastklemte

Tungbilredningsuke 2017Årets tungredningsuke har blitt gjennomført denne uka.Alle 4 brigader har sammen med politi, ambulanse og luftambulanse øvd på frigjøring av fastklemte personer på busser og lastebiler. 5 fullskala-caser har blitt arrangert med både dukker og "levende" markører.

Ei nyttig uke for alle deltagere, der samvirke på skadested på alle nivå har vært gjennomgangstema.