Aabv

Brannforebyggende kampanje "Bry deg før det brenner"

Bry deg før det brenner 2017Ålesund brannvesen deltar også i år på kampanjen «Bry deg før det brenner»-i tidsrommet 9.-16. juni. Kampanjen henvender seg til pårørende av hjemmeboende eldre, og handler om enkle tiltak vi kan gjøre for at aldrende foreldre/besteforeldre skal kunne være trygge hjemme. Bakgrunnen er som kjent at eldre er en utsatt risikogruppe når det gjelder brann. 

Årets kampanje kommer i Bjørnis-innpakning, og rettes først og fremst mot barnefamilier, dvs. barna og deres foreldre. Barna er våre beste brannvernambassadører, og det er ikke lett for foreldre å si «nei» når barna ber dem sjekke røykvarsleren hos bestemor og bestefar. Ønsket vårt er at det å gjøre noe ekstra for brannsikkerheten hos besteforeldrene, rett og slett blir en liten familieaktivitet. 

Ålesund brannvesen vil bli å finne på AMFI Moa kjøpesenter  der de vil informere og dele ut foldere om brannsikkerhet til både voksne og barn. Vi ser frem til å treffe akkurat deg!