Aabv

Årsmelding 2016

årsmelding åbv 2016 2Årsmelding for Ålesund brannvesen KF 2016 er nå klar.

Det har gjennom hele året vært meget stor aktivitet i hele foretaket. Det er ialt rykket ut til 1041 hendelser i 2016.
Vårt hovedfokus er å forebygge ulykker og branner gjennom et systematisk forebyggende arbeid og da spesielt
rettet mot utsatte grupper. Gjennom tilsyn og forebyggende prosjekter har vi bidratt til en sikrere hverdag for våre
innbyggere.

Last ned årsmeldingen  2016 ved å klikke på bilde.