Aabv

Brannforebyggende kurs "Brannvernleder"

Foreleser i brannvernleder kurs 600I dag startet et 2 dagers brannforebyggende brannvernlederkurs her på Ålesund brannstasjon. Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte.

Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskap innen brann- og skadeforebyggende tiltak. Det har vært stor interesse for dette kurset og det ble tidlig fullt.

Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet.