Aabv

Brannvesenet på Dronning Sonjas plass

Dronning Sonjas plassSom et av innslagene i forbindelse med arrangementet «Kulturnatt 22 ½»  i bysentrum stilte Ålesund brannvesen ut bilene sine på Dronning Sonjas plass til barnas store glede. Mange barn hadde møtt opp for å få prøve å sitte i brannbilen, være med opp i lufta i korga med stigebrannbilen,  å se og lære litt om alt utstyr som brannmenn bruker til å slukke brann og andre redningsaksjoner. Alt dette er spennende, synes barna.

Så til slutt kom brannbamsen «BJØRNIS» og hadde danseshow. Barna synger og danser med når musikkanlegget på Dronning Sonjas plass setter i gang.

Kanskje de har lært dette på barnehagen? Musikken og dansen kan man finne på YouTube, se linken nedenfor:

«Her kommer Bjørnis»   

 

Bjørnis 210117  korga  Dykkerbil  Bjørnis med dansere