Aabv

Ålesund Brannvesen var representert på Karrieredagene

Karrieredagen 1Karrieredagene i Sparebanken Møre Arena ble arrangert tirsdag 1. og onsdag 2. oktober 2013. Ålesund brannvesen KF var representert av Forebyggende avdeling sammen med Ålesund kommune.


Her på bilde branningeniør Birte Bjørkås men også Knut Øysten Ekreoll og Arnold Rørstad stilte opp for å fortelle litt om Ålesund Brannvesen KF og om branningeniør utdanning.

Karrieredagene 2013 arrangeres for 10. klassinger ved ungdomsskolene i vår region. Her får elevene møte representanter fra utdanningsinstitusjoner som videregående skoler og høgskoler, samt fra næringslivet og kommuner i fylket. Et av målene med arrangementet er blant annet å gi avgangselever i grunnskolene en mulighet til å få et litt mer levende bilde av utdannings- og arbeidsforholdene i sin region.

Se mer på Ålesund kommunes facebook side