Aabv

Laveste antall omkomne i brann på 50 år

brann reell37 personer omkom i brann i 2012, i følge foreløpige tall. Dette er det laveste antall branndøde på over 50 år.

Det er registrert en kraftig nedgang i antall branndøde allerede i 2011 med 46 omkomne. At denne trenden er ytterligere forsterket i 2012, er både oppsiktsvekkende og gledelig. Man må helt tilbake til 1961 for å finne lavere tall, i følge Norsk brannvernforening.