Aabv

Tekst kommer

Hvem svarer på hva i brannvesenet ?  Her er en oversikt på hvem som kan hjelpe deg videre til det du lurer på.

Alarmovervåkning

Har du spørsmål om alarmovervåkning, ring 70 11 99 99 eller send mail til :

Besøk på brannstasjon

Vanligvis tar vi ikke mot skoler og barnehager her på stasjonen. En gang i året inviterer vi alle barnehagene i Ålesund på "Bjørnis" dag og en gang i året gjennomfører vi åpen dag på brannstasjonen der alle er hjertelig velkommen.

Brannfarlig vare og branntekniske spørsmål

Spørsmål ang brannfarlig vare og branntekniske vurderinger i byggesaker o.l. besvares og behandles av personell på forebyggende avdeling.

  • Avdelingsleder Sindre Egeness mob. 906 77 558
  • Branningeniør Fredrik Steffenssen mob. 926 44 317 
  • Seksjonsleder Øystein Bjørkavåg mob.480 18 929 

Restverdiredning og Akutt forurensing

Spørsmål vedrørende restverdiredning - RVR og Akutt forurensing - IUA besvares av Rådgiver Ole Jonny Flydal tlf: 70163217 / 90014440 Epost:

Faktura

Spørsmål ang. faktura utsendt fra Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF besvares av 
Else Bruland på tlf 70 16 32 34. Mail kan sendes til

Feiing, piper og ildsteder

Spørsmål ang. feietjenesten besvares av:

Seksjonsleder Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen tlf 970 93 135
Mail kan sendes til

Fyrverkeri

Spørsmål ang. fyrverkeri besvares av personell på forebyggende avdeling.

Avdelingsleder Sindre Egeness Mob. 906 77 558 eller mail til

 

Kurs og øvelser

Spørsmål om kurs og opplæring besvares av seksjonsleder Bjørn Rasdal på tlf 70 16 32 40.
Mail kan sendes til  

Utleie av brannmateriell

Spørsmål ang utleie av brannmateriell besvares av Matrialforvalter Odd Arne Tafjord Pedersen på telefon 70 16 32 37 Mail kan sendes til:

 

Utleie av redningsvester

Det er Ålesuund brannkorpsforening som står for utleie av redningsvester, de kan lånes på brannstasjonen på Volsdalsberga. Bare å komme innom helst i åpningstiden 0900 - 1500. Spørsmål ang utleie av redningsvester besvares  på tlf 70 16 32 00.

 

Ta kontakt

 Besøk oss

Faktura-adresse

  • Telefon: 70 16 32 00
  • E-post:
  • Post: Ålesund brannvesen KF, Sjømannsveien 1B, 6008 Ålesund
  • Ålesund brannstasjon, Sjømannsveien 1B.
  • Spjelkavik brannstasjon, Gøtevegen 5.

Ålesund Brannvesen KF, Ålesund kommunes fakturamottak,
Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Org.nr. 987 780 657

Vi mottar gjerne EHF og også faktura på e-post
 

Ansatte

Administrasjon

   
Geir Thorsen - Brannsjef
Tlf.: 70 16 32 10 / 905 48 289
E-post:

Johnny Stølen - Varabrannsjef
Tlf.: 70 16 32 24 / 915 12 225
E-post: 

Kim-Andrè Breivik - Avdelingsleder Stab
Tlf.: 70 16 32 48 / 977 66 771
E-post:

Else Bruland - Seksjonsleder Administrasjon
Budsjett, regnskap
Tlf.: 70 16 32 34
E-post:

Marita Haram - Konsulent
Sentralbord, arkiv
Tlf: 70 16 32 35
E-post:

Harriet Slotsvik- Konsulent
Faktura, HMS, Sosiale medier
Tlf: 70 16 32 33
E-post: 

Drift og Logistikk

   

Vidar Bakke - Seksjonsleder Drift og logistikk
Tlf.: 70 16 32 16 / 977 33 177
E-post:

Odd-Arne Pedersen - Materialforvalter Drift og logistikk
Tlf. 70 16 32 37 / 922 64 218
E-post:
 

Kurs

   

Bjørn Rasdal - Seksjonsleder kurs
Tlf: 70 16 32 40 / 918 71 436
E-post:  

Per Espen Thorsen - Kursinstruktør
Tlf: 70 16 32 41 / 926 30 702
E-post:
Aleksander Abbedissen - Kursinstruktør
Tlf 70 16 32 14 / 99 57 00 87
E-post:

Beredskap

   
Arne Sigurd Hansen - Avdelingsleder beredskap
Tlf.: 70 16 32 20 / 976 16 056
E-post: 

Gisle Skrede - Seksjonsleder beredskap heltid
Tlf.: 70 16 32 47 / 911 33 199
E-post:  

Aleksander Gill - Seksjonsleder beredskap deltid
Tlf: 70 16 32 15 / 970 76 097
E-post: 

Tilsyn  - Forebyggende 

   

Sindre Egeness - Avdelingsleder forebyggende 
Tlf: 70 16 32 23 / 906 77 558
E-post:  

Øystein Bjørkavåg - Seksjonsleder forebyggende
Tlf.: 70 16 32 19 / 480 18 929
E-post:  

Fredrik Steffenssen - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 13 / 926 44 317
E-post:

William Bernt Ekeli - Branningeniør
Tlf.: 70 16 32 12 / 94 52 53 10
E-post:

Agnete Topp - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 38 / 415 59 56 64
E-post:  

Helge Johan Berg - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 18 / 413 66 510
E-post:

Arnold Rørstad - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 09 / 905 77 715
E-post: 

Jens Arne Hovland - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 06 / 926 20 320
E-post:
 

Feiing

   

Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen - Seksjonsleder feiing
Tlf: 70 16 32 50 / 970 93 135
E-post:  

   

Akutt forurensing/ Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA) / Restverdiredning (RVR)

Ole Jonny Flydal - Leder miljøberedskap 
Tlf.:70 16 32 17 / 900 14 440 
E-post:

 

 

BrannstasjonMinGatbrann

MinGat er det verktøy Ålesund brannvesen og Møre og Romsdal 110-sentral bruker for arbeidsplanlegging og utarbeide en aktivitetsstyrt bemanningsplan. Logg deg inn på minGatBrann her 

Outlook - lese jobbmail hjemmefra.

For å finne innlogging til outlook mailen til ansatte i Ålesund brannvesen og Møre og Romsdal 110-sentral, må du nå logget inn på MinGat, deretter klikker du på denne pilen eksterne lenkertil høyre på startsiden.

HMS-System - LANDAX

Ansatte i Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral kan logge inn på vårt HMS-system Landax her

Valgt ansattrepresentant

Øivind Nilsen er ansattrepresentant i styret og Øystein Bjørkavåg vara.

RVR-skjema 

Ved alle RVR-oppdrag er det viktig å melde inn oppdraget og fylle ut skjemaet nedenfor.
Dette skjemaet er elektronisk og kan fylles ut og sendes inn direkte.

pdf RVR-skjema 

 

Årsberetninger

Årsberetning-18 godkjent av styret for Ålesund btannvesen KF 25.04.19

Årsberetning-17 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 06.03.18

Årsberetning-16 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 05.04.17

Årsberetning-15 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 13.04.16

Årsberetning-14 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 13.04.15

Årsberetning-13 godkjent av styre for Ålesund brannvesen KF 22.04.14

Årsberetning-12 godkjent av styre for Ålesund brannvesen KF 22.04.13

Årsberetning-11 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 16.04.12

Årsberetning-10 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 12.04.11 

Årsberetning-09 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 14.04.10

Andre rapporter

ROS-analyse godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 22.10.09

Brannordningen godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 01.10.12


Brann- og redningstjenesten i Nye Ålesund kommune.logo nye alesund kommune

Det har blitt opprettet en prosjektgruppe som setter fokus på risiko og beredskap som skal oppfylle kravene til en god samfunnssikkerhet i
Nye Ålesund kommune. Denne prosjektgruppen består av leder Geir Thorsen, Bent Leite, Kim Andre Breivik, Nils Kristen Skaar, Kjell Arve Lid, Michael Werner, Rolf Jarle Ødegård og sekretær Johnny Stølen.

Prosjektet har som formål å organisere brann- og redningstjenesten gjennom samarbeid mellom tidligere selvstendige brannvesen på en slik måte at det sikrer et samlet fagmiljø med høy kompetanse, en effektiv ledelse og drift, fleksibilitet, svare på behov for spesialisering og opprettholdelse av nødvendig kompetanse til forebygging og beredskap.

Sammenslåingen av kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund får konsekvenser for organiseringen av brann- og redningstjenesten i disse kommunene. Prosjektgruppen har hatt flere møter og referat fra disse er tilgjengelig her:

2018

pdfMøtereferat_09022018.pdf pdfMøtereferat_13062018.pdf pdfMøtereferat_15112018.pdf
pdfMøtereferat_16032018.pdf pdfMøtereferat_30082018.pdf pdfMøtereferat_11122018.pdf
pdfMøtereferat_19042018.pdf  pdfMøtereferat_26092018.pdf  
pdfMøtereferat_24052018.pdf
pdfMøtereferat_23102018.pdf

2019

 pdfMøtereferat_17012019.pdf pdfMøtereferat_05042019.pdf   pdfMøtereferat_26062019.pdf pdfMøtereferat_20112019.pdf
 pdfMøtereferat_12022019.pdf pdfMøtereferat_26042019.pdf  pdfMøtereferat_20082019.pdf  pdfMøtereferat_16122019.pdf
 pdfMøtereferat_12032019.pdf pdfMøtereferat_21052019.pdf  pdfMøtereferat_03092019.pdf  
 pdfMøtereferat_02042019.pdf pdfMøtereferat_11062019.pdf  pdfMøtereferat_17092019.pdf  

Flere artikler …