Aabv

3.kvartal 2018En unødig eller falsk alarm er en alarm hvor andre faktorer enn brann eller røyk har utløst alarmen. Dusjing, bygningsarbeid eller mat-os er eksempler på triggere som kan utløse en brannalarm. Grunnen kan være at man bruker feil type detektor eller at detektoren er feilplassert. 

Hver eneste dag kjører vi ut på hendelser som viser seg å være unødige. Det kan være til private boliger, institusjoner og industribygg. Vi må ta hver eneste brannalarm på alvor. Disse unødige alarmene er tid- og ressurskrevende for brannvesenet. Vi opplever at unødige alarmer i et bygg kan gjøre at brukerne av bygget evakuerer tregt eller kanskje ikke i det hele tatt. De mister rett og slett respekten for brannalarmen.

Hittil i år har Ålesund brannvesen rykket ut til hele 349 automatiske brannalarmer, og bare for 3.kvartal kjørte vi ut på totalt 113 automatiske brannalarmer. Dette antallet kan og bør bli redusert og vi ber huseiere ta ansvar.

Tiltak for å unngå unødige brannalarmer

 • Skift til en bedre detektortype
 • Endre plassering av detektoren
 • Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren
 • Montere mulighet for avstilling i leiligheten
 • Oppgrader eller skift brannalarmanlegget
 • Juster detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)

Er du huseier?

 • Skaff deg kunnskap om hvordan brannalarmanlegget fungerer, og utpek en ansvarlig for anlegget
 • Gjennomfør selv hyppig ettersyn av brannalarmanlegget 
 • Kontakt kontrollfirma som kan gjennomføre årlige kontroller og rette feil på anlegget dersom det skulle oppstå 
 • Sørg for at brukerne av bygget får opplæring på brannalarmanlegget 

Er du leietaker eller bruker av et bygg?

 • Start kjøkkenavtrekket før matlaging
 • Rengjør avtrekksfilter jevnlig
 • Meld fra til huseier om det er feil på brannalarmanlegget

Ta alltid brannalarmen på alvor! 

BEREDSKAPS PERSONELL

Jobben i beredskap er utfordrende og variert. Du møter utfordringer daglig innen mange yrkesfag og det er viktig for oss at våre ansatte er allsidige og kunnskapsrike i på mange områder. Derfor er vi opptatt av at våre ansatte helst skal ha et fagbrev innen fagfeltene, elektro, tømrer, bygg og anlegg eller andre lignende praktiske fagfelt.

I dag får du utdanning som brannkonstabel via arbeidsgiver hos Norges brannskole, om noen år vil det bli opprettet en ny utdanning for brannkonstabel som vil ha en lignende form som politiskolen.

De vanligste arbeidsoppgavene for en brannkonstabel er:

 • Røykdykking for å slokke branner inne i hus
 • Vanndykking for å redde eller søke etter personer som har druknet.
 • Førstehjelp og frigjøring av personer ved trafikkulykker.
 • Tauredning for å bistå personer i utsatt terreng.
 • Sikring av skadested
 • Og masse annet…

For å være kvalifisert til jobb hos oss bør du inne ha flere av disse kvalifikasjonene:

 • Relevant fagbrev.
 • 2 års arbeidserfaring etter endt utdannelse.
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år.
 • Tilfredsstillende politiattest.
 • Svømmedyktig
 • Norsk skriftlig og muntlig.
 • God helse
 • God fysikk

                kjem                       

FOREBYGGENDE PERSONELL

Beredskap er et viktig fagfelt når krisen først har inntruffet, men brannvesenets kanskje viktigste oppgave er det forebyggende arbeidet. Å sørge for at det ikke begynner å brenne.

Forebyggende avdeling er delt i to en avdeling for feiing og tilsyn og en avdeling for tilsyn.

Tilsyn har oppgaven med å forebygge brann. Arbeidsoppgavene som er tilknyttet avdelingen er mangfoldige og går fra publikumskontakt med undervisning og kontakt med det som kalles risikoutsatte grupper, uttalelser i byggesaker for kommunen og gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt for å nevne noe.

Avdelingen har et stort behov for å ha bred kompetanse og vi ønsker oss sammfunnsvitere, jurister, branningeniører, byggingeniører, risikoeksperter, lærer og mange flere yrkesgrupper. Så her er muligheten til jobb mange, arbeidshverdagen er variert og behovet for dyktige medarbeidere er stort.

brannvarslerens dag

FEIER

Feiere har svennebrev i feierfaget som er innenfor videregående opplæring.

En feier utfører tilsyn/branntekniske inspeksjoner, feier piper, røykkanaler, ildsteder, justerer og måler fyringsanlegg og åpne ildsteder.

Lærling
Du må gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder.

Svennebrev
Etter tre år som lærling, er man klar for å ta svenneprøven. En svenneprøve er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom og en dokumentasjonsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet. En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som gjøres under prøven, som varer i inntil 35 timer.

Veien videre
Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Et fem ukers kurs på Norges brannskole kvalifiserer en feiersvenn også for arbeid ved brannvesenets tilsynsseksjon.

feiier i stige

Her kan du laste ned vår brosjyre pdf"Jobb i brannvesenet?"

Les mer om Den nye fagskolen på DSB sine nettsider her. "Arbeidet med den nye fagskolen er startet." og "Ny utdanningsmodell Brann og redningsvesen"

 

slokkekar 2018Årets åpen dag på brannstasjonen ved Volsdalsberga ble nok en suksess. Vi tror det er snakk om ny publikumsrekord. Etter mye dårlig vær i det siste trodde vi at det ville bli dårlig oppmøte, men der tok vi feil.

Vi åpnet dørene kl 1100, da var der allerede kø med folk som ville inn. Det er kjempe kjekt at så mange ønsket å ta turen innom brannstasjonen selv om det var regnvær og kaldt ute.

 

Takk til alle som var innom.

 Bjørnis i folkemengden 2018 rapelering 2018   Kafe og tatovering    

brannvernuka2018 plakat54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesen over hele landet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka i uke 38.

- Det skremmer at over halvparten av alle nordmenn ikke har tatt den viktige brannpraten med familien. En samtale rundt middagsbordet for å bli enige om møtested ved brann, hvem som skal ta med hvilke barn og så videre, er et enkelt tiltak for å øke tryggheten hjemme, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

1 av 4 hevder de har gjennomført brannøvelse og prøvd ut rømningsveiene hjemme, viser undersøkelsen som TNS Gallup nylig har utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If.

- Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha. Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Sindre Egeness ved Ålesund brannvesen.

På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 22. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Sindre Egeness.

Mediekontakter lokalt:
Sindre Egeness, Avdelingsleder Forebyggende avdeling tlf. 906 77 558

Mediekontakter sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 982 49 805

Håvard Kleppe, avdelingsleder for kommunikasjon i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 958 19 692

DSBs pressevakt
Mobiltlf: 992 52 000

Bjørnisdag 2018Vi har denne uken gjennomført Årets Bjørnisdag for alle barnehager i Ålesund. Det var totalt 22 påmeldte barnehager og her var innom over 350 personer med stort og smått iløpet av to dager.

Alle barna fikk brannhjelmer og "Bjørnis" aktivitetshefte og refleks. Etter de hadde gått gjennom noen poster der de fikk sitte i brannbilen i tillegg litt informasjon og til slutt spyle med brannslangen på blink, gikk alle i gymsalen for å spiste litt. Etterpå ble det arrangert et "Bjørnis show" som alle barna like svært godt.

Du finner film fra "Bjørnis show" den første dagen på facebook. https://www.facebook.com/alesundbrannvesen/videos/364294877443809/